Bibliotheek op school

Klik op bijgaande link voor meer informatie over de bibliotheek op Kindcentrum Berglaren.
 

http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8513;var=dbos