Ouderraad

De ouderraad van KC Berglaren is de schakel tussen ouders en school. Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. Een afvaardiging van de ouders vormt de ouderraad.
 
De ouderraad ondersteunt de leerkrachten in het organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast streven we ernaar de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Dit doen we door een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn.
 
Jaarlijks worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd met hulp van de
ouderraad, zoals carnaval, sinterklaas, kerst, schoolreisjes en de buitenspeeldag. Ook wordt door ons de ouderbijdrage geïnd, waarmee onder andere de schoolreisjes worden bekostigd. Verder denken we mee over traktatiebeleid, verkeersveiligheid, fotobeleid, de organisatie van de schoolbibliotheek en nog veel meer. Dit alles doen wij met hulp van een groot aantal enthousiaste ouders.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die in en om de school spelen, dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Wij streven namelijk naar openheid tussen u als ouders en school.

Samenstelling Ouderraad
Heidi Christiaans, voorzitter ( tel: 06-21885545)
Margje van Veenendaal, secretaris
Mieke Mickers,  penningmeester
Maartje Arts-van Oosteren, bestuurslid
Dennis Snoeks
Anne van de Nieuwelaar
Roy Ploegmakers
Ellen de Pater
Anne Marie Kanters
Susanne Kierkels

U kunt ons bereiken per mail: or.berglaren@gmail.com

Voor specifieke vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen met
Mieke Mickers (penningmeester) penningmeesterberglarenschool@outlook.com