Schoolvakanties en vrije dagen 2019-2020

Schoolvakanties 2019-2020

Start schooljaar: 19 aug. 2019 

Herfstvakantie: 14 t/m 18 okt. 2019 

Kerstvakantie: 23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020  

Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 febr. 2020 

Tweede Paasdag: 13 april 2020 

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020  

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020 

Start zomervakantie: 13 juli 2020 


Studiedagen 2019-2020 basisonderwijs
Op onderstaande dagen zijn de leerlingen vrij. De kinderdagopvang, BSO en peuterwerk zijn wel geopend.  

Dinsdag 17 september  

Vrijdag 6 december  

Donderdag 6 februari  

Woensdag 11 maart  

Vrijdag 29 mei