Inspectierapporten GGD

Hieronder vind u de inspectierapporten gedaan door de GGD bij het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO). 

Inspectierapport KDV 2019
Inspectierapport BSO 2019