Leerlingenraad

Om onze kinderen een eigen stem te geven, hebben wij met ingang van september 2016 een leerlingenraad aangesteld. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen zich -met toestemming van ouders- verkiesbaar stellen en worden door hun leeftijdsgenoten gekozen.
Deze raad, voor en door leerlingen, heeft verschillende functies. Kinderen mogen actief meedenken over de totale gang van zaken op het kindcentrum. Zij vertegenwoordigen daarin alle andere kinderen. Ook proberen wij kinderen op deze manier meer inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze organisatie.