Inspectierapporten GGD

Elk jaar bezoekt de GGD een KDV, PW en BSO om te controleren of een locatie voldoet aan wet-regelgeving. In bijgevoegde link kunt u de laatste inspectierapporten voor locatie KC Berglaren altijd lezen.
2022-04-26 Inspectierapport DEF JRL Berglaren Groeskuilenstraat BSO1.pdf 
2022-05-10 Inspectierapport DEF JRL Berglaren Drossard de la Courtstraat KDV1.pdf