Inspectierapporten GGD

Elk jaar bezoekt de GGD een KDV, PW en BSO om te controleren of een locatie voldoet aan wet-regelgeving. In bijgevoegde link kunt u de laatste inspectierapporten voor locatie KC Berglaren altijd lezen.
2023-04-04 Inspectierapport DEF JRL BSO Berglaren Groeskuilen (BSO).pdf
2022-05-10 Inspectierapport DEF JRL Berglaren Drossard de la Courtstraat KDV1.pdf