Buitenschoolse opvang

Voor kinderen die naar de basisschool gaan is er de BSO. De openingstijd van de BSO is standaard op alle schooldagen na schooltijd tot 18.00 uur en in de schoolvakanties de hele dag. Tegen meerprijs is opvang voor schooltijd vanaf 07.00 uur ook al mogelijk (voorschoolse opvang VSO) en kan de opvangdag met een half uur verlengd worden tot 18.30 uur.

Bij BSO bieden we in drie pakketten aan:
1.    opvang het gehele jaar door, zowel tijdens de schoolweken als tijdens de schoolvakanties.
2.    opvang alleen tijdens de schoolweken, dus niet in de schoolvakantieweken
3.    opvang alleen tijdens de schoolvakanties
Het is (beperkt) ook mogelijk opvang op flexibele basis af te nemen (tegen meerprijs). Informeert u naar de mogelijkheden, want de flexibele opvang kan per vestiging en per dag verschillen.

Er zijn twee locaties binnen ons kindcentrum: 
BSO Berglaren 4-6 jaar (in het schoolgebouw)
BSO Berglaren 4-12 jaar (in het gebouw van kinderdagopvang)

Voor nadere informatie en aanmelding zie
www.stichtinggoo.nl